KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
HRADECKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 

Zámek ve Stěžerách

Jihočeský zeman Šťastný Felix Pravětický z Pravětic žil v období let 1551 - 1578 a zakoupil ves Stěžery od bratří Pernštejnů . Začal čile hospodařit v "Hořením statku", který tehdy se rozkládal v okolí dnešního Zámku a Šulcovy vily na křižovatce k Těchlovicím. Na tehdejší dobu modernizoval zemědělství a přistoupil na nebývalou novotu, budoval moderní jednopatrový, renesanční zámeček, krytý šindelem. Plášť budovy byl vyzdoben kobercovým sgrafitem.

V těchto místech do této doby žili jeho předchůdci v kamenné tvrzi. Kamenná tvrz byla vedle zámečku až do roku 1618 se znakem Pravětických - šípem. Tento erb je zachován a vsazen
do severní zdi dnešního zámku.

Rod hrabat z Harrachů se objevuje ve Stěžerách v roce 1632 a celou obec Harrachové již vlastnili v roce 1650. V letech 1653 - 1654 vznikly popisy sídla, které ho líčí jako kamennou tvrz se šindelovou střechou, dvěma prostornými světnicemi, stejným počtem komor, spíží, lochem a hlavním sklepem.

Za pruských válek bylo sídlo s celou vesnicí Fridrichovými vojáky 2. července 1745 vydrancováno. Též selská rebélie 24. března 1775 značně poškodila zámek.

Teprve v letech 1802 - 1803 původní zámeček nechává hrabě Arnošt Kryštof Harrach rozšířit, aby mu mohl sloužit jako letní byt. Jeho působnost ve Stěžerách byla pouze přechodná do doby, než bylo zbudováno letní sídlo Červený hrádek u Nechanic po vzoru zámku Hluboká a zámků anglických. Ve stěžerském Zámku pak sídlily vrchní úřady hospodářské a patrimoniální celého harrachovského panství. Zde sídlil pan správce, který měl moc nejvyššího soudce nad poddanými, též právo tělesné tresty udíleti, jakož i zavíráním potrestati.

V roce 1887 dovolil pan hrabě vyklidit účtárnu a umístit do Zámku 1. hospodyňskou školu, která byla nejpokrokovějším zařízením své doby. Po jejím přemístění do nové budovy v roce 1898 byl celý Zámek opraven. Nyní zde sídlili a úřadovali revidenti harrachovského panství.

Charakteristickým řešením interiéru bylo kruhové propojení všech místností a další dveře do centrální chodby.

V roce 1939 před německou okupací se harrachovské úřednictvo odstěhovalo ze zámku a nějaký čas zde byla četnická stanice, která se ve válce přestěhovala nad hostinec "Na Růžku" na křižovatce do Kuklen.

V průběhu druhé světové války, 15.8.1940, harrachovský Zámek koupili výhodně hradečtí velkoobchodníci Alois, Jaroslav a Josef Jirsákovi za 120 000,-Kč. Zámek ihned nechali opravit, šindelovou střechu vyměnili za eternitovou a na zahradě založili výborně prosperující zelinářství.

Poválečný stav, znárodňovací dekret presidenta republiky č.12/1945 a nastupující vliv Komunistické strany Československa zkonfiskoval Jirsákům Zámek i zahradu a národním správcem se stal poštmistr František Kašpar. Časem byl Zámek převeden pod správu Místního národního výboru a zahrada byla přidělena vytvořenému Jednotnému zemědělskému družstvu. Státní správa však Zámku ani zelinářství moc neprospívala. Zámek chátral, skleníky a pařeniště byly postupně likvidovány. V prostorách zámku bydlely rodiny, které dříve neměly vlastní domek a zůstaly obci ke starosti.

Nutnou opravu začal zedník Josef Kučera, bydlící na faře s dobrovolnými brigádníky ze Stěžer v roce 1956 - 1957. Při opravách byly objeveny černobílé kresby z 15.století nejen na povrchu ale i uvnitř budovy. Tehdejší organizace, Krajská památková správa, prohlásila budovu za chráněnou památku a v roce 1959 odborník z Hradce Králové obnovil černobílé sgrafito na západní stěně Zámku. Celá stěna je zdánlivě stejná, ale v trojúhelnících pod střechou najdete 3 masky lidí, kresbu husy, kalich s hostií, pod kalichem listy a prasečí hlavu. Tyto pozůstatky pravděpodobně připomínají slavnou stěžerskou dobu česko bratrskou, kdy se přijímalo podobojí po vzoru Husitů a na truc pobělohorským katolickým mravům, těžké robotě, se tvořitelé Zámku vysmívali drábům a připomínali skrytě zašlý čas.

Na konci století v roce 1999 byl náš stěžerský Zámek znovu opraven. Na náklady obce byla opravena fasáda, okapy a podhledy pod okrajem střechy. Zámek zářil novou žlutokrémovou barvou. Pouze sgrafito na jeho východní části čeká na svoji náročnou opra-vu. Dalším cílem je rekonstrukce bytů a čistička odpadních vod.

Restituční tahanice započala po roce 1989, kdy se o Zámek přihlásila rodina Jirsáků. Jejich levná a snadná koupě byla zpochybněna válečným chaosem a v současnosti po mnoha soudních přích se od roku 2003 stala majitelem Zámku obec Stěžery. Stávající byty v budově Zámku jsou nyní obcí pronajímány.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezery.cz

Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.08.2004 v 08:52 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba