KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
HRADECKO
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
Příroda a její ochrana
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
Kultura, zábava, sport
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
Památky a zajímavosti
  Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
Turistika a volný čas
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
Lázeňství
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
Kongresová turistika
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
Ubytování a stravování
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 

Úvod do dějin

Původně znělo Černielov a představovalo Černílův dvůr. Příjmení Černiel vzniklo ze slovesného tvaru črněl (stával se černým, černal). Ve 14. století byla vesnice psána i německy Slak(e)ndorf a v 18. a 19. století došlo ke kancelářské úpravě Schlackendorf.

V místech Černilova bylo sídliště v době bronzové. Vedla jím stará obchodní cesta z Hradce Králové přes Kladsko k Vratislavi a odtud k Baltickému moři. Svědčí o tom kamenné, bronzové a zlaté nálezy a stříbrná mince římská. Cesty se užívalo ještě v době historické. Ve Slatině od ní odbočovala cesta k Divci, podle hranic černilovského katastru k Tošovu a odtud k Opočnu. Nazývala se Solnou cestou a vozila se po ní polská sůl.

Roku 1901 bylo na Prokešově poli vykopáno 16 hrobů a v nich rozpadlé nádoby bez milodarů. Na několika místech byly nalezeny i kamenné nástroje.

Roku 1889 vykopali na křižovatce královehradecké a divecké silnice 5 zlatých osmičkových závitů, které jsou uloženy v Národním muzeu v Praze.

Roku 1912 bylo vyoráno na poli Jana Adamíry 11 bronzových rýhovaných náramků. Na pozemku ležícím severně od kříže u cesty k Libřicům se nalezly dvě gotické ostruhy, kusy podkov, železná sekerka. Stávala tu snad kovárna při staré obchodní cestě.

Černilov byla zprvu malá osada, rozšířená až německými přistěhovalci ve 13. století. Ti jí dali německý název Slakendorf. Znělo-li původně Schlakendorf, značilo ves založenou na lesní mýtině. Německé obyvatelstvo brzy splynulo s českým a německý název upadl v zapomnění. Osada náležela českému panovníku, a proto příslušela ke královskému hradu v Hradci Králové.

Ve vesnici byla silná strana katolická a evangelická. Jsou tu dosud tři kostely: Na hořejším konci katolický, uprostřed vesnice evangelický (původně patřil církvi reformované), na dolejší části druhý evangelický (církve augšpurské). Na evangelickém hřbitově zůstaly dosud zachovány hroby farářů, z nichž mnozí byli uherského původu (Nagy, Szalatnay). Roku 1724 odepřeli někteří Černilovští biřmování. Byla jim proto uložena pokuta 504 zlatých.

Roku 1775 se Černilovští zúčastnili selského povstání. Mikuláš Grill a jeho syn Václav vedli sedláky na smiřický zámek. Byli za to vězněni v Hradci Králové. Ale téhož roku byl Václav Grill (Kryl) po propuštění znovu zatčen a s 9 sousedy dopraven do Prahy, kde pobyli v žaláři 3 týdny. Ještě dva roky po rebelu robotovalo v Černilově 17 sedláků, 30 Chalupníků a 37 baráčníků. Vzpomínali na královskou éru, kdy bylo poddanství mírnější, a z níž zbylo jen několik lidových pověstí a stará pečeť s královskou korunou a dočma zkříženým palmami.

Podle josefínského katastru z roku 1789 bylo v Černilově 145 stavení, 2009 jiter polí, 521 jitra luk a 224 jitra lesa. Jitro - 1764 zavedeno jitro rakouské míry, 57,55 arů, staročeská polní míra plošná (jedno spřežení od rána do večera) průměrně 2837 nebo 2041 metrů čtverečných - j.zemské).

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: 2, 26.08.2004 v 11:04 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Regiony a oblasti ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
Vyhledávání
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
Služby pro turisty
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
Kalendář akcí oblasti
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
Folklor a tradice
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
Regionální rozvoj
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba